Οδηγίες δημιουργίας ψηφιακού υλικού στην πλατφόρμα eclass

Click https://www.youtube.com/watch?v=1oBwemdVjnw link to open resource.