Πώς χρησιμοποιώ το e-me (για καθηγητές)

Click https://www.youtube.com/watch?v=j1Pyfy4AHAc link to open resource.